Gottesdienst in Kasnevitz: Jubilate

St. Jakob Kasnevitz Dorfstrasse, Putbus OT Kasnevitz, M/V, Deutschland

21.04. Jubilate Gottesdienst 9.00 Uhr Kasnevitz 10.30 Uhr Putbus

Gottesdienst in Putbus: Jubilate

Schlosskirche Putbus Alleestraße 34, Putbus, M/V, Deutschland

21.04. Jubilate Gottesdienst 9.00 Uhr Kasnevitz 10.30 Uhr Putbus